Mikrotik Akadémia - Stredná odborná škola Žarnovica

Teória

Teoretické znalosti v oblasti sieťových technológiíZisti viac

Praktické cvičenia

 

Aplikácia teoretických znalostí formou praktických cvičenízisti viac

Hardware

 

Práca so skutočnými zariadeniami - nie len počítačové simulácie.zisti viac

Certifikácia

Štúdium ukončené medzinárodne uznávaným certifikátom.zisti viac

Praktické maturtné skúšky

Študenti maturitného ročníku v odbore mechanik počítačových sietí absolvujú v týchto dňoch praktickú časť maturitnej skúšky. Svoje miesto si medzi úlohami našli aj zariadenia MikroTik. Cieľom štúdia je pripraviť absolventov na reálnu prax a preto trénujú na zariadeniach, ktoré sa v praxi skutočne používajú.

Študenti preto preukazujú svoje vedomosti pri úlohách konfigurácie priorizácie služieb a užívateľov, bezpečnostných pravidiel pre domácu a firemnú sieť, identifikáciu a autentifikáciu používateľov, bezdrôtovej siete a mnohých ďalších zaujímavých úlohách.

Okrem zariadení MikroTik samozrejme maturitné úlohy pokrývajú aj iné problematiky ako konštrukcia PC, inštalácia softvérového vybavenia, inštalácia a konfigurácia serverov na báze Windows a Linux.

Na tieto témy sú pripravovaný systematicky počas 4 rokov štúdia na teoretickom aj praktickom vyučovaní a preto veríme, že úspešné absolvovanie praktickej maturitnej skúšky bude len potvrdením ich pripravenosti pre trh práce.

Držíme palce...

Prihlásenie

Partneri

atheros

Najnovšie články

Služby

Konzultácie
Poradenská činnosť v oblasti sieťových technológií

Návrh sieti
Návrh nových sieťových riešení, audit existujúcich sietí.

Zabezpečenie
Bezpečnostný audit počítačových sietí, návrh riešení a opatrení.

Citáty

Prečo sa dať k námorníctvu, keď môžete byť pirátmi...

Steve Jobs
Guru.