Mikrotik Akadémia - Stredná odborná škola Žarnovica

Teória

Teoretické znalosti v oblasti sieťových technológiíZisti viac

Praktické cvičenia

 

Aplikácia teoretických znalostí formou praktických cvičenízisti viac

Hardware

 

Práca so skutočnými zariadeniami - nie len počítačové simulácie.zisti viac

Certifikácia

Štúdium ukončené medzinárodne uznávaným certifikátom.zisti viac

Prví absolventi

V dňoch 19. a 20. apríla 2013 absolvovali naši prví študenti po prvý krát certifikačný test pre získanie certifikátu MTCNA zameraného na sieťové technológie spoločnosti MikroTik.

IMG 8760

Súčasťou testovacích dní bola aj prednáška organizovaná v priestoroch našej školy. Prednášajúcim bol Martin Krug - MikroTik Trainer  pomáhajúci implementovať program MikroTik Academy na našej škole. Zámerom bolo umožniť našim študentom získať skúsenosti aj od profesionálov pôsobiacich v komerčnej sfére. 

Prednáška bola zameraná na praktické využitie ich poznatkov a zariadení, s ktorými sa bežne stretávali počas svojho štúdia a zároveň vhodnou formou opakovania znalostí pred záverečným certifikačným testom.

Projektu sa zúčastnilo celkovo 20 študentov, ktorí predstavujú výber z dvoch tried štvrtého ročníka. Podmienkou získania certifikácie bolo úspešné absolvovanie testu na internetovom portály spoločnosti MikroTik. Rovnaký test absolvujú aj účastníci komerčných tréningových programov po celom svete. Test pozostáva z 25 náročných otázok. Na jeho vypracovanie má účastník jednu hodinu. Pre úspešné ukončenie testu je potrebné dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.

Najúspešnejším sa stal Kevin Murányi ktorý dosiahol 88% úspešnosť a nasledovné skóre v jednotlivých oblastiach:

  • Firewall - 95%
  • QoS - 100%
  • Routing - 100%
  • tunely - 100%
  • inštalácia - 73%
  • wi-fi - 67%
  • hotspot - 67%
  • management - 100%
  • tcp ip - 100%
  • ppp - 100%

Štyria študenti nedosiahli požadovanú hranicu a nachádzali sa v pásme 50% - 60%. V tomto prípade im bolo umožnené opakovanie testu. Druhú šancu využili a úspešne absolvovali opravný test.

Absolventom prajeme veľa úspechov v ďalšom profesnom živote a dúfame, že sa s niektorými z nich stretneme pri podobnom projekte v úlohe prednášajúcich.

 

Prihlásenie

Partneri

atheros

Najnovšie články

Služby

Konzultácie
Poradenská činnosť v oblasti sieťových technológií

Návrh sieti
Návrh nových sieťových riešení, audit existujúcich sietí.

Zabezpečenie
Bezpečnostný audit počítačových sietí, návrh riešení a opatrení.

Citáty

Prečo sa dať k námorníctvu, keď môžete byť pirátmi...

Steve Jobs
Guru.