Mikrotik Akadémia - Stredná odborná škola Žarnovica

Teória

Teoretické znalosti v oblasti sieťových technológiíZisti viac

Praktické cvičenia

 

Aplikácia teoretických znalostí formou praktických cvičenízisti viac

Hardware

 

Práca so skutočnými zariadeniami - nie len počítačové simulácie.zisti viac

Certifikácia

Štúdium ukončené medzinárodne uznávaným certifikátom.zisti viac

Hardware

V súčastnosti okrem iného vybavenia používame nasledovné typy RouterBoardov:

RB750G

rb951

RB951-2n

rb951

RB433

MikroTik-RB133-2Swivel V2

RB133

rb133

 

Študenti majú k dispozícii takmer 40 zariadení od spoločnosti MikroTik. V kombinácii s ďalším hardwérom je možné vytvárať rôzne zapojeni kopírujúce reálne potreby v praxi. Žiak tak okrem schopnosti konfigurovať zariadeni získ aj lepšiu predstavu o topologickom usporiadaní, o možnostiach ich zapojenia a problémoch spojených s prepájaním zariadení. Máme tak možnosť simulácie rôznych problémových situácií a ich diagnostikovanie a odstraňovanie porúch.

Prihlásenie

Partneri

atheros

Najnovšie články

Služby

Konzultácie
Poradenská činnosť v oblasti sieťových technológií

Návrh sieti
Návrh nových sieťových riešení, audit existujúcich sietí.

Zabezpečenie
Bezpečnostný audit počítačových sietí, návrh riešení a opatrení.

Citáty

Prečo sa dať k námorníctvu, keď môžete byť pirátmi...

Steve Jobs
Guru.