Mikrotik Akadémia - Stredná odborná škola Žarnovica

Hardware

V súčastnosti okrem iného vybavenia používame nasledovné typy RouterBoardov:

RB750G

rb951

RB951-2n

rb951

RB433

MikroTik-RB133-2Swivel V2

RB133

rb133

 

Študenti majú k dispozícii takmer 40 zariadení od spoločnosti MikroTik. V kombinácii s ďalším hardwérom je možné vytvárať rôzne zapojeni kopírujúce reálne potreby v praxi. Žiak tak okrem schopnosti konfigurovať zariadeni získ aj lepšiu predstavu o topologickom usporiadaní, o možnostiach ich zapojenia a problémoch spojených s prepájaním zariadení. Máme tak možnosť simulácie rôznych problémových situácií a ich diagnostikovanie a odstraňovanie porúch.