Mikrotik Akadémia - Stredná odborná škola Žarnovica

Laboratóriá

Vďaka programu MikroTik Academy prebieha vyučovanie sieťových technológií v laboratóriu počítačových sietí a v učebni odborného výcviku, ktoré sú vybavené menežovateľnými zariadeniamy umožňujúcimi prakticky precvičiť všetky úlohy potrebné pre zvládnutie tejto problematiky.

Miestnosti sú vybavené:

pracovnými stanicami pc
servermi HP Proliant server

menežovateľnými switchmi

MES 2110

switch

firewallmi

USG 100

firewall

VoIP zariadeniami

V301

ipPhone

sieťovými úložiskami dát

NSA 220 Plus

nsa

wifi routrami

NWA-3500

wi-fi

zariadeniami s operačným systémom RouterOS

RB 433

RB 750

RB 951-2n

MikroTik-RB133-2Swivel V2

 

 

 

Takto vybavené pracoviská umožňujú nasimulovať reálne podmienky a zabezpečiť prípravu študenta pre jeho uplatnenie v praxi.