Mikrotik Akadémia - Stredná odborná škola Žarnovica

O škole

Bližšie informácie o škole nájdete na našej stránke www.soszc.eu

Naša škola sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na spojnici miest Bratislava - Banská Bystrica, v meste Žarnovica.

Celý komplex Strednej odbornej školy je situovaný na pravej strane, pri hlavnej ceste, hneď na začiatku mesta smerom od Banskej Bystrice. Je zasadený do krásnej prírody okolitých hôr. Túto scenériu nenarúša ani plne vybavený areál s množstvom budov a športovísk, pretože je prepletený zeleňou, parkami a okrasným porastom.

V súčasnosti navštevuje našu školu cca 300 žiakov , ktorí sa učia v 1 učebnom , 4 študijných odboroch a 1 nadstavbovom odbore. V priestoroch našej školy už niekoľko rokov úspešne prebieha výučba bakalárskeho typu štúdia, ktorého realizátorom je Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pre žiakov je vybudovaný športový areál, ktorý zahŕňa tenisové, asfaltové a futbalové ihrisko s bežeckou dráhou, pieskové doskočisko a sektor na vrh guľou a hod diskom. K výbave školy neodmyslieľne patrí aj telocvičňa, posilňovňa a bazén s príslušenstvom.