Mikrotik Akadémia - Stredná odborná škola Žarnovica

Tréneri

Vyučovanie sieťových technológií prebieha pod vedením certifikovaných vyučujúcich. Podarilo sa nám zostaviť mladý kolektív pozostávajúci z ľudí, ktorí pôsobili vo firemnom sektore a tak vedia lepšie sprostredkovať reálne požiadavky a svoje skúsenosti s ich riešeniami.

Len človek, ktorý má dostatočné skúsenosti s praxou, dokáže podať potrebné vedomosti dostatočne pútavo, zabezpečiť stretnutia s potenciálnimy zamestnávateľmi a klásť dôraz na podstatné oblasti vzdelávania.

Každý vyučujúci musel absolvovať certifikačné testy, aby preukázal svoje znalosti v odblasti počítačových sietí.

Vyučovanie v tejto oblasti zabezpečujú:

  • Ing. Marek Rybár - vyučujúci odborných predmetov
  • Ing. Jozef Puskajler PhD - vyučujúci odborných predmetov
  • Marek Duda - majster odborného výcviku (serverové služby, bezpečnosť počítačových sietí, routing)
  • Miroslav Obrtlík - majster odborného výcviku (inštalácia, wireless, overované služby)