Mikrotik Akadémia - Stredná odborná škola Žarnovica

Ako na to?

Absolvovať študíjny program MikroTik akadémie môže každý študent Strednej odbornej školy v Žarnovici, ktorý navštevuje študijný odbor Mechanik počítačových sietí.

Pre záujemcov každoročne orgnizujeme dni otvorených dverí. Je možné dohodnúť si aj individuálne stretnutia, kde máme možnosť osobnej konzultácie so záujemcom. 

zapis

Študijný program je zameraný na návrh a správu počítačových sietí. Okrem samotného programu MikroTik akadémie (ktorý pokrýva problematiku počítačových sietí)  je náplňou odboru aj:

  • správa Windows serverov
  • správa Linux serverov
  • databázové systémy
  • konštrukcia PC
  • periférne zariadenia
  • softwérové vybavenie PC
  • priemyselné siete
  • diagnostika a odstraňovanie chýb hardwre, software a počátačových sietí

Pre záujemcov z komerčnej sféry organizujeme aj školenia v spolupráci so školitelom Martinom Krugom. Je možné zabezpečiť individuálne, aj skupinové kurzy.